ANALYTICS
Feasib Analytics

Feasib Analytics tarjoaa nopeasti ja luotettavasti metallien analyysit vesi- ja maaperänäytteistä. Näytteet voi toimittaa Nivalan matkahuoltoon josta ne haetaan ja analysoidaan 1-3 päivän toimitusajalla.


Tällä hetkellä Nivalan laboratoriossamme analysoitavia parametrejä ovat: Fe, Cu, Co, Ni, Zn, Ag, Pb, Pd, Mn, Mg, Ca, Si, Al, SO4, kloridi, kiintoaine, humuspitoisuus ja vesipitoisuus. Lisäksi saatavilla on mm. moreenin raekokoanalysointia, kemikaalien testausta ja vaahdotuskokeita. Laajennamme palveluita jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan.


Alla on esitelty viimeisimpiä asiakasprojektejamme

Suomen Maastorakentajat Oy

 

Feasib Analytics ottaa moreeninäytteet Hituran kaivosalueelle tuotavasta moreenista ja analysoi sen raekokojakauman. Tällä tavoin voidaan varmistua että laatu täyttää vaaditut parametrit ja kaivannaisjätealueen peittorakenteesta tulee tiivis.


 


BioSO4 Oy

 

Feasib Analytics testasi BioSO4 Oy:n kehittämää vedenpuhdistus-kemikaalia ja optimoi sen reseptiikkaa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus


Hituran suljettavalla kaivosalueella Feasib Analyticsin vastuulla ovat esim. patotarkkailu, huokosvesiputkitarkkailu, alueen vesien velvoitetarkkailua täydentävät vesinäytteet, virtausmittaus ja analyysit. Näiden avulla seurataan mm. kuukausittaista metallikuormitusta Kalajokeen. Kaivoksen sulkemistoimet aloitettiin  2017 ja niiden arvioidaan kestävän ainakin vuoteen 2021.

Recion Oy


Recionin sinkkaamo on ns. direktiivilaitos, jonne Feasib laati perustilaselvityksen sekä velvoitetarkkailuohjelman  ja useiden keskeisten varautumissuunnitelmien päivityksen. Lisäksi vastaamme alueen hulevesien tarkkailusta.