Murskakontti

Murskakontti

Palvelukokonaisuus


  • Kivi- ja kairasydännäytteiden esikäsittely
  • Koulutettu henkilökunta
  • Siirrettävä yksikkö
  • Muokkaus asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Laadunvalvonta, QAQC
  • Online-seuranta näytevirralle
  • Ei ristikontaminaatioriskiä

Palvelu lyhentää näytteiden läpimenoaikaa ja vähentää kuljetustarvetta.

Lisäksi hiilijalanjälki pienenee merkittävästi!