Referenssejä

Referenssejä:

Rupert Finland

Pahtavaaran kaivoksen ympäristöjohtamisen palvelut ja kairasydännäytteiden esikäsittely.

ELY: Hitura

Kaivoksen sulkemiseen liittyvä konsultointi ja vesien tarkkailu.

Teknoma

Vedenkäsittelykemikaalien testaus ja sulfaatinpoisto-kokeet.

Energiavirasto

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan energianeuvonta 2019-2025.

Vestia & Ytek

Akkukierrätyspuiston projektisuunnitelma, konsortion luominen ja rahoitushakemus sekä käynnistäminen.

Keliber

Vesistön ennakkotarkkailut.

Recion

EU:n teollisuuspäästödirektiivi- laitoksen perustilaselvitys, velvoitetarkkailuohjelma, hule-vesien seuranta ja analyysit.

Ramboll & Huesker

Reaktiivisten vedenkäsittely-altaiden seuranta ja analyysit.

Kaustisen seutu

Biokaasun kysyntään ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät KIERTH₂ON 2.0 -hankkeelle.