CONSULTING
Feasib Consulting

Feasib Consulting tarjoaa vaativia ympäristöjohtamisen konsultointipalveluita. Asiakkaitamme ovat mm. kaivosteollisuus, energia-, jätehuolto- ja julkinen sektori. Toteutamme myös uusien teknologioiden teknis- taloudellista arviointia ja kehittämispalveluita.


Alla esimerkkejä viimeisistä asiakasprojekteistamme


Energiavirasto: Alueellinen energianeuvonta


Alueellinen energianeuvonta edistää energiansäästöä ja energiatehokkuutta jakamalla hyviä esimerkkejä ja toimintatapoja kuluttajille, yrityksille ja kunnille. Energianeuvonta, energiakatselmoinnit sekä energiatehokkuus-sopimukset ovat työkaluja joilla todennetaan Suomen CO2-päästövähennys -tavoitteiden täyttymistä. Feasib Consulting toteuttaa alueellista energianeuvontaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla vuosina 2019-2023. Katso esitteemme tästä.

Lapin energiakonttori.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Hituran kaivoksen sulkeminen


Feasib Consulting vastaa Hituran suljettavan nikkelikaivoksen vesien kokonaishallinnasta, kuormituksen suunnittelusta, pölynhallinnasta sekä useista erilaisista suunnittelun ja toteutuksen tukipalveluista.


Vestia &

Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy

 

Esiselvitys Suomen kiertotalous-liiketoiminnasta ja alueellisen jätehuoltoliiketoiminnan mahdollisuuksista.

Belvedere Mining Oy:n konkurssipesä

 

Kaivosteknologiaan ja omaisuuden realisointiin liittyviä huoltosuunnitelmia, rajapinta-tarkasteluja, data-analyysiä sekä logistiikan suunnittelua.

Rupert Finland Oy

 

Pahtavaaran (Sodankylä) kultakaivoksen HSE-management, kaivoksen uudelleenkäynnistykseen sekä malminetsintään liittyvät ympäristö- ja työsuojelutehtävät.